Mariaziekenhuis & Sint-Trudo Ziekenhuis:

Innovatieve Arbeidsorganisatie

Klant: Mariaziekenhuis & Sint-Trudo Ziekenhuis

Project: Innovatieve Arbeidsorganisatie

Categorie: Zorg

Periode: 2014

Twee Limburgse ziekenhuizen bundelden de krachten in het project Innovatie in Hr & Arbeidsorganisatie van Ziekenhuizen (IHRAZ), ondersteund door de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Limburg (POM) en Limburg Sterk Merk (LSM).

Prepared Mind begeleidde het traject van begin tot eind met focus op twee domeinen:

  • HR-beleid: detective van fricties en flessenhalzen, benchmarking en ontwikkeling van een actieplan;
  • Arbeidsorganisatie: analyse van de huidige organisatie en organisatorische afstemmings-problemen, implementatie op basis van de principes van Innovatieve Arbeidsorganisatie.

In het project werden structurele veranderingen aangebracht binnen beide ziekenhuizen, met de bedoeling een cultuur van samenwerking te bevorderen. Daarbij werd telkens het primaire zorg-verlenende proces als uitgangspunt genomen, en werd samen met de ondersteunende diensten (voeding, schoonmaak en logistiek) gekeken hoe het proces end-to-end verbeterd kan worden.

Veel van die ondersteunende diensten worden klassiek gecentraliseerd omwille van de schaal- en efficiëntie-voordelen. Daardoor ontstaat dikwijls afstand tussen de verschillende diensten en een gebrek aan betrokken-heid bij de zorgverlening en de patiënt. De doelstelling in beide ziekenhuizen was om medewerkers terug samen te brengen ‘rond het bed van de patiënt’, rekening houdend met de bestaande beperkingen van systemen en infrastructuur.

De kernprincipes doorheen het project kunnen als volgt worden samengevat:

  • Focus op de patiënt;
  • Multidisciplinaire teams;
  • Autonomie door decentralisatie;
  • Verandering door participatie en betrokkenheid.