O.C. Sint-Ferdinand: Slim Organiseren

Klant: O.C. Sint-Ferdinand

Project: Slim Organiseren

Categorie: Zorg – Onderwijs

Periode: 2014 – heden

In november 2014 stapte Sint-Ferdinand uit Lummen mee in een kennismakingstraject met Flanders Synergy. Deze voorziening van de Broeders van Liefde combineert een onderwijsaanbod (BULO en BUSO) met een MFC en een Volwassenwerking (FAM) gericht op  kinderen, jongeren en volwassenen met gedrags- en/of emotionele problemen.

De eerste stappen werden gezet op het niveau van het directieteam. Prepared Mind werkte 1,5j lang mee aan de hertekening van de overkoepelende governance, in samenwerking met de Broeders van Liefde. Het directiecomité werd hertekend, het strategisch overleg kreeg vorm en een nieuwe en heldere strategische missie was het resultaat.

Met de diverse entiteiten werd daarnaast een integraal ontwerptraject afgelegd, dat bij de meeste geledingen nog steeds aan de gang is. Daarbovenop werden 6 strategische transformatie-projecten in de steigers gezet, die de transversale werking vorm moeten geven.

Met de minderjarigenwerking werd eerst hard ingezet op een vernieuwd doelgroepenbeleid en de hertekening van de huidige structuur in een cluster-structuur die vertrekt van de noden van de jongere.

Bij de volwassenwerking is een nieuwe regiostructuur uitgetekend die vanaf september 2017 ingang vindt, inclusief een radicale inkanteling van ondersteuners en begeleidend personeel.

En bij de lagere school (De Blinker) gaan ze vanaf september werken in vier mini-schooltjes met elk een eigen multidisciplinair team.

Sint-Ferdinand heeft beslist om bij de verandering rekening te houden met haar eigen beperkingen qua draagkracht en tempo. Prepared Mind is in dit proces tot op heden sterk aanwezig als begeleider, inspirator, luis in de pels en aanjager van vernieuwing.