‘Chance favors only the prepared mind’

 

Louis Pasteur

'Anyone can make the simple complicated. Creativity is making the complicated simple'

 

Charles Mingus

'We shape our buildings, and afterwards, our buildings shape us'

 

Winston Churchill

Onze integrale aanpak

Als organisaties een antwoord willen bieden op de snel veranderende omgeving, dan moeten ze zichzelf telkens opnieuw heruitvinden. Dat vergt echter meer dan wat morrelen aan het organogram. Organisaties zijn immers complexe systemen die een integrale benadering vereisen.

Die aanpak noemen wij Total Workplace Innovation of kortweg TWIN. Wij geloven dat échte verandering enkel kan voortkomen uit een samenspel van participatieve verandering, slim werkplekontwerp en organisatie-ontwerp, waarbij we de volledige complexiteit van een organisatie als systeem in rekening brengen.

Daarnaast duidt TWIN op de tweeling van duurzame organisatie-performantie én werkbaarheid voor de medewerkers. Maar ook op de twee gezichten van organisatie-ontwerp: zowel het ontwerpen van organisaties als van werkplekken.

Organisatie-ontwerp

In de kern is Prepared Mind een ontwerpbureau. Wij bouwen en verbouwen organisaties en ecosystemen. En dat gaat verder dan het schetsen van een nieuw organogram. Onze methode voor organisatie-ontwerp heeft diepe wortels in de systeemtheorie en de sociotechnische ontwerpwetenschap. Daarmee bedoelen we ook dat onze aanpak zo integraal mogelijk is, waarbij we het systemische samenspel van structuur, cultuur, mensen en systemen volop meepakken in ons advies.

In essentie komt het er altijd op neer om organisaties (en vaak ook netwerken van organisaties) neer te zetten die intrinsiek flexibel zijn, fundamenteel gericht op eigenaarschap rondom klanten, en vele malen minder complex dan de bureaucratische structuren die we nog te veel zien vandaag.

Participatieve verandering

Complexe verandertrajecten vragen veel van mensen en organisaties. Daarom is het zo cruciaal om vooraf iedereen mee te krijgen met de bedoeling en de principes. Wij hechten veel belang aan het inspireren en aligneren van directie- en leiderschapsteams bij de aanvang van het project. Zonder hun volledige overtuiging is het lastig om straks iedereen mee te krijgen.

Maar ook de andere medewerkers willen we graag meenemen van bij het begin. Daarom is co-creatie voor ons geen modewoord. Wij staan in ons domein gekend als een team dat van werken met grote groepen zijn handelsmerk heeft gemaakt. Onze workshops en conferenties zijn nooit saai of alledaags. En we putten daarbij uit vele jaren ervaring met methodes als Future Search, World Café, Appreciative Inquiry, Open Space en andere Whole Scale Change technieken. Vaak krijgen we een organisatie beter in beweging na een tweedaagse conferentie met 150 medewerkers dan na 6 maanden hard werken met een gespecialiseerd projectteam.

Werkplekontwerp

Naast het ontwerpen van nieuwe samenwerkingsverbanden en autonome teams bedenken wij ook de kantoorconcepten die passen bij werk in de 21ste eeuw. Er is veel te doen rond Het Nieuwe Werken, met prachtige interieurpareltjes als voorbeeld. Maar onze ambitie reikt verder dan een mooi en functioneel kantoor voor professionals. Daarom maken wij in onze ontwerpconcepten maximaal de link tussen de organisatiestructuur en de infrastructuur die daarbij moet passen. Alleen op die manier kun je een werkplek creëren die mensen echt van hun stoel haalt…

Steeds meer organisaties willen aan de slag met zelforganiserende teams. Maar is de organisatiestructuur daar wel voor ingericht? Zijn de leidinggevenden in staat om los te laten? En hebben medewerkers de juiste skills en attitudes om goed te functioneren in autonome teams?

Prepared Mind helpt organisaties op weg met het vormgeven van nieuwe manieren van (samen)werken. We doen dat telkens op maat van uw organisatie, en samen met de mensen die het moeten waarmaken.

Onze diensten

Organisatiediagnose

Een kritische analyse van uw organisatie en haar omgeving

Werkplekontwerp

Ontwerpen slimme werkplekken

Opleidingen en workshops

Opleidingen en interactieve workshops

Change Management

Het veranderen van organisaties en individuen binnen organisaties

Inspiratie & Co-creatie

Samen bouwen aan een nieuwe organisatie

Cultuurverandering

Diagnose en interventies in de organisatiecultuur

Organisatie-ontwerp

Bouwen en verbouwen van organisaties en ecosystemen

Visie- en strategie-ontwikkeling

Terug naar de bedoeling

Leiderschapsontwikkeling

Gedeeld leiderschap in de praktijk

Boekbespreking – Kinderen zijn geen puppy’s – De kracht van zelfsturing in opvoeding (Jürgen Peeters, 2017)

Boekbespreking: Kinderen zijn geen puppy’s (Jürgen Peeters, 2017)Bereiden we onze kinderen voor op de wereld van morgen? Of willen we hen helpen opdat ze straks mee vorm kunnen geven aan een andere wereld? In een notendop is dat...
Lees meer

Geert Van Hootegem nieuwe algemeen directeur HIVA

Geert Van Hootegem wordt vanaf 1 oktober 2017 de nieuwe algemeen directeur van HIVA – Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving.

Lees meer

Infosessie: “Inkantelen, hoe dat je dat?”

De inkanteling kan een uitgelezen kans zijn om een modern en innovatief bestuur te vormen. Hét moment om na te denken over een aangepaste organisatievorm, optimale teamwerking en besturingsstructuur. Prepared Mind en reBoot ondersteunen steden,     gemeenten...
Lees meer

‘Laat de robots maar komen’ (Pit, 01.05.2017)

2.885.898. Zoveel Belgen dreigen op een bepaald moment ziek te worden van hun job. Een hallucinant cijfer, goed voor 78 procent van de bevolking. Hoe komt dat? En wat doen we eraan? Kan de digitalisering daarbij helpen? Of hebben we door de robots straks helemaal geen baan meer?

Lees meer

Prepared Minds meet Prof. dr. Em. Ed Shein

Chris Sels en prof. Van Hootegem in gesprek met Prof. dr. Em. Ed Schein over de ontwikkelingen in Silicon Valley tijdens de 30th Sociotechnical Systems Round Table in San Francisco.
Lees meer

Baas én personeel houden vast aan 38 urenweek (De Morgen, 08.04.2016)

Afstappen van de 38 urenweek? Zowel de vakbonden als de werkgeversorganisaties schieten het voorstel van minister Kris Peeters af. 'Voor veel bedrijven een verslechtering', meent Unizo. 'Flexibiliteit op last van de werkgever, met alle last voor de werknemer', vindt...
Lees meer

 

016 43 93 13

Philipssite 5 bus 16

3001 Leuven

Are you prepared?

Let's talk!